The truth is right here...

Tylko dystans może nas uratować. (1/10)

Via: Muszę Gadać