The truth is right here...

Jak wykonać trudny telefon.