The truth is right here...

Czytać między wierszami.