The truth is right here...

Elektryczność z wiatraków.