The truth is right here...

Jak powiedzieć o odejściu.