The truth is right here...

Kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać!