The truth is right here...

Sposób tańszy niż agencja detektywistyczna.