The truth is right here...

Po co łapać króliczka skoro tak przyjemnie się go goni?