The truth is right here...

Sięgaj gdzie wzrok nie sięga.