The truth is right here...

Nie ma złych piesków, są tylko źli ludzie.