The truth is right here...

Załatwmy to jak dorośli.