The truth is right here...

Każda potwora znajdzie sobie adoratora.