The truth is right here...

Najwyższe temperatury we wszechświecie.