The truth is right here...

Jeżeli chcesz coś zmienić, musisz zacząć to zmieniać.