The truth is right here...

Nie można być dobrym i szczerym ojcem jednocześnie.