The truth is right here...

Mógłbyś być bardziej romantyczny