The truth is right here...

Czekałem na Ciebie cały tydzień!