The truth is right here...

To może da się zjeść lub inaczej wykorzystać?