The truth is right here...

Lepkie rączki poza kontrolą.