The truth is right here...

Gdzie diabeł nie może, tam babcię pośle.