The truth is right here...

To ludzie krowom i kurczakom zgotowali ten los.