The truth is right here...

Czym wypełnić tę pustkę?