The truth is right here...

Wyślij. Słowo daję, nikomu nie pokażę.