The truth is right here...

Skąd wiedzieć, że to miłość?