The truth is right here...

Wyrzucanie śmieci przez okno.