The truth is right here...

#ZłeObrazki 02: Czyli sztuka nie zgadzania się w dobrym stylu.

(1/10)

Ożywiona dyskusja. (1/10)