The truth is right here...

Więzienie o złagodzonym rygorze.