The truth is right here...

Nie mogę Ci powiedzieć.