The truth is right here...

Rodzeństwo rządzi się własnymi prawami.