The truth is right here...

Słyszysz tylko to co chcesz usłyszeć.