The truth is right here...

Zwierzęta mówią ludzkim głosem.