The truth is right here...

Najlepiej czuje się w towarzystwie jedzenia.