The truth is right here...

Aleksander Kwaśniewski przestał pić.