The truth is right here...

Zwierzęta upodobniają się do właścicieli.