The truth is right here...

Nie pracuje dla pieniędzy.