The truth is right here...

Z czego składa się człowiek.