The truth is right here...

Sprawiedliwość jest po mojej stronie.