The truth is right here...

Nie rozwiązuje żadnych problemów.