The truth is right here...

Zapomnieć o przeszłości.