The truth is right here...

Najlepsze miejsce do życia.