The truth is right here...

Gorzej już nie będzie.