The truth is right here...

Im mniej oczekiwań, tym mniej rozczarowań.