The truth is right here...

Nie jesteś, aż tak skomplikowanym organizmem.