The truth is right here...

Pies szukający narkotyków.