The truth is right here...

Źródło wszelkiej wiedzy.