The truth is right here...

Nowe ciało niebieskie.