The truth is right here...

Gotowy do założenia rodziny.