The truth is right here...

Spróbujcie razem zamieszkać.