The truth is right here...

Lustereczko powiedz przecie.