The truth is right here...

Przeciwieństwa się przyciągają.